Velkommen til Moment tekster

Moment Vg1-Vg3 tekster er en digital tekstsamling. 

Tekstsamlingen supplerer Moment Vg1-Vg3 men kan like gjerne brukes uavhengig av læreverket. Samlingen inneholder tekster fra middelalderen til vår egen tid. Tekstene er gruppert og tagget etter periode, sjanger og forfatter. Alle inneholder en kort introduksjon og info om forfatteren, ordforklaringer, kildehenvisning - og tilhørende oppgaver.  

Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide